top of page

Polityka Prywatności Szkoły Tańca Point Dance Studio

 • Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

   

Twoje zaufanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego jako Szkoła Tańca Point Dance Studio zapewniamy,  że Twoje dane są bezpieczne i poniżej przesyłamy kilka istotnych informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych. W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Tańca Point Dance Studio  z siedzibą przy ul. Słowackiego 17/12, 60-822  Poznań (dalej My, Firma); NIP 7831732347; REGON: 362844217; mail: pointdancestudioinfo@gmail.com

 • Przetwarzanie danych osobowych – cel.

Administrator pozyskuje i przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w skonkretyzowanych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

1. realizacji zawartej umowy o świadczeniu usług;

2. realizacji pokazów artystycznych, programów, i planów pracy szkoły tańca;

3. diagnozowania indywidualnych potrzeb uczestników zajęć;

4. zgłoszenia uczestników zajęć do udziału w konkursach, zawodach, pokazach artystycznych;

5. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www oraz aplikacji mobilnych.

Postawę prawną legalizującą przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO* oraz prawnie uzasadniony interes Administratora.

Administrator uznaje, że zgodne z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej  przetwarzanie danych osobowych może mieć na celu:

– przesyłanie danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw/organizacji, do której należy Administrator, do wewnętrznych celów administracyjnych,

– bezwzględnie niezbędne zapobieganie oszustwom oraz zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji,

– dobór usług do potrzeb klientów Administratora,

– optymalizację produktów lub usług na podstawie uwag klienta i opinii na temat świadczonych usług,

archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów (np. przed organem podatkowym),

– ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,

– badanie satysfakcji klientów i określenie jakości usług Administratora.

 • Skąd szkoła tańca ma Państwa dane osobowe?

Zgodę na przetwarzanie danych Państwo wyrażają dobrowolnie poprzez złożenie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego w siedzibie szkoły tańca lub poprzez stronę internetową szkoły tańca.

Wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych skutkuje uniemożliwieniem realizacji świadczenia usług  przez szkołę tańca w ramach zawartej umowy.

 • Do kogo mogą być przekazywane dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty współpracujące ze szkołą tańca w ramach świadczonych usług, m.in.:      

      

– wspierające Szkołę Tańca Point Dance Studio w zakresie zarządzania narzędziami informatycznymi, w tym świadczące usługi hostingu;

– podmioty lub osoby współpracujące z - Szkoła Tańca Point Dance Studioprzy realizacji przygotowanej dla Państwa oferty (w tym organizatorzy różnorodnych turniejów i zawodów tanecznych, warsztatów, obozów wypoczynkowych, półkolonii, koncertów i przeglądów artystycznych, opiekunowie grup, instruktorzy);

– księgowość i firmy windykacyjne;

– przewoźnicy transportu (autokarowego, kolejowego, lotniczego);

– firmy ubezpieczeniowe i kurierskie;

– organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.

Dane mogą być przekazywane na podstawie umowy powierzenia lub na podstawie upoważnienia wydanego przez Administratora.

 • Dlaczego potrzebna zgoda na użycie plików cookies (tzw. „ciasteczek”) na stronie www szkoły tańca?

Strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej;

– do odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia lepszą modernizację struktury i zawartości strony;

– utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu, jeżeli serwis to przewiduje), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Użytkownicy strony szkoły tańca mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki

internetowej).

 • Jak długo przechowywane są Państwa dane?

Państwa dane są przetwarzane przez okres realizacji celu, dla którego zostały pobrane,  jak również do wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z innych przepisów prawa, przede wszystkim przepisów podatkowych i rachunkowych, a także do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą Państwa dotyczyć, lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co również stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Szkoły Tańca Point Dance Studio.

 • Jakie Państwo macie prawa?

Państwu przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania informacji czy i które dane są przetwarzane,

 • poprawienia lub sprostowania danych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 • otrzymania dostarczonych danych osobowych oraz przesłania ich do innego administratora,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w Rzeczpospolitej Polskiej lub organu nadzorczego w innym państwie Unii Europejskiej właściwym ze względu na miejsce zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli jest podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza postanowienia RODO.

*) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

bottom of page