top of page

❐ 𝗗𝗡𝗜 𝗢𝗧𝗪𝗔𝗥𝗧𝗘 𝗣𝗼𝗶𝗻𝘁 𝗗𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼 𝟲-𝟵 𝘄𝗿𝘇𝗲𝘀́𝗻𝗶𝗮 𝗣𝗼𝘇𝗻𝗮𝗻́


❐ 𝖲𝗂𝖾𝗆𝖺! 𝖯𝗋𝗓𝖾𝖽 𝗇𝖺𝗆𝗂 𝗇𝗈𝗐𝗒 𝗌𝖾𝗓𝗈𝗇 𝗍𝖺𝗇𝖾𝖼𝗓𝗇𝗒 𝗐 𝖯𝗈𝗓𝗇𝖺𝗇𝗂𝗎. 𝖶 𝗓𝗐𝗂𝖺̨𝗓𝗄𝗎 𝗓 𝗍𝗒𝗆 𝗓𝖺𝗉𝗋𝖺𝗌𝗓𝖺𝗆𝗒 𝖶𝖺𝗌 𝗌𝖾𝗋𝖽𝖾𝖼𝗓𝗇𝗂𝖾 𝖽𝗈 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍𝖺 𝗇𝖺 𝗗𝗡𝗜 𝗢𝗧𝗪𝗔𝗥𝗧𝗘, 𝗉𝗈𝖽𝖼𝗓𝖺𝗌 𝗄𝗍ór𝗒𝖼𝗁 𝗆𝗈𝗓̇𝖾𝖼𝗂𝖾 brać 𝗅𝖾𝗄𝖼𝗃𝖾, poznać 𝗅𝗎𝖽𝗓𝗂 𝗂 𝗓𝗈𝖻𝖺𝖼𝗓𝗒ć 𝗃𝖺𝗄 to u nas wszystko wygląda. 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗍𝗈 𝗈𝖻𝖾𝖼𝗇𝗂𝖾 𝗃𝖾𝖽𝗇𝗈 𝗓 𝗇𝖺𝗃𝗅𝖾𝗉𝗌𝗓𝗒𝖼𝗁 𝗆𝗂𝖾𝗃𝗌𝖼 𝖽𝗈 𝗍ańca 𝗇𝖺 𝗆𝖺𝗉𝗂𝖾 𝖯𝗈𝗅𝗌𝗄𝗂, 𝖺 𝗂𝗇𝗌𝗍𝗋𝗎𝗄𝗍𝗈𝗋𝗓𝗒 𝗍𝗈 𝖺𝗄𝗍𝗒𝗐𝗇𝗂 𝗍𝖺𝗇𝖼𝖾𝗋𝗓𝖾 𝗂 𝗇𝖺𝗎𝖼𝗓𝗒𝖼𝗂𝖾𝗅𝖾 𝗐 𝗄𝗋𝖺𝗃𝗎 𝗂 𝗓𝖺 𝗀𝗋𝖺𝗇𝗂𝖼𝖺̨

𝖩𝖺𝗄 𝖼𝗈 𝗋𝗈𝗄𝗎 𝗋𝗎𝗌𝗓𝖺𝗆𝗒 𝗍𝖾𝗓̇ 𝗓 𝗇𝗈𝗐𝗒𝗆𝗂 𝗀𝗋𝗎𝗉𝖺 𝖽𝗅𝖺 osób, które chcą zacząć taniec: 𝗚𝗥𝗨𝗣𝗔̨ 𝗣𝗢𝗖𝗭𝗔̨𝗧𝗞𝗨𝗝𝗔̨𝗖𝗔̨ 𝗦𝗧𝗥𝗘𝗘𝗧 𝗗𝗔𝗡𝗖𝗘/𝗖𝗛𝗢𝗥𝗘𝗢 𝟭𝟱+ 𝗚𝗥𝗨𝗣𝗔̨ 𝗣𝗢𝗖𝗭𝗔̨𝗧𝗞𝗨𝗝𝗔̨𝗖𝗔̨ 𝗦𝗧𝗥𝗘𝗘𝗧 𝗗𝗔𝗡𝗖𝗘/𝗖𝗛𝗢𝗥𝗘𝗢 𝟭𝟬-𝟭𝟰 𝗟𝗔𝗧 𝗚𝗥𝗨𝗣𝗔 𝗗𝗭𝗜𝗘𝗖𝗜 𝟲-𝟵 𝗟𝗔𝗧 To zajęcia dla każdego, 𝗄𝗍𝗈 𝖼𝗁𝖼𝖾 𝗓𝖺𝖼𝗓𝖺̨𝖼́ 𝖳𝖠𝖭𝖨𝖤𝖢 𝗈𝖽 𝗉𝗈𝖽𝗌𝗍𝖺𝗐 - te grupy 𝗋𝗎𝗌𝗓𝖺𝗃𝖺̨ 𝗈𝖽 𝟣𝟣 𝗐𝗋𝗓𝖾𝗌́𝗇𝗂𝖺. Więcej info w osobnych wydarzeniach.

❐ 𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢 𝗭 𝗣𝗢𝗣𝗥𝗭𝗘𝗗𝗡𝗜𝗖𝗛 𝗗𝗡𝗜 𝗢𝗧𝗪𝗔𝗥𝗧𝗬𝗖𝗛 https://www.instagram.com/reel/Cl3-bfmDc6l/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

------------------------------------------------

𝗗𝗡𝗜 𝗢𝗧𝗪𝗔𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 𝗞𝗜𝗘𝗗𝗬: 𝟨-𝟫 𝗐𝗋𝗓𝖾𝗌́𝗇𝗂𝖺 𝗚𝗗𝗭𝗜𝗘: 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝖣𝖺𝗇𝖼𝖾 𝖲𝗍𝗎𝖽𝗂𝗈 - 𝖯𝗈𝖽𝗀𝗈́𝗋𝗇𝖺 𝟣𝟧 𝟤 𝗉𝗂𝖾̨𝗍𝗋𝗈 𝖯𝗈𝗓𝗇𝖺ń

𝗚𝗥𝗔𝗙𝗜𝗞 𝗗𝗡𝗜 𝗢𝗧𝗪𝗔𝗥𝗧𝗬𝗖𝗛: 𝖴𝖶𝖠𝖦𝖠 𝗀𝗋𝖺𝖿𝗂𝗄 𝖽𝗇𝗂 𝗈𝗍𝗐𝖺𝗋𝗍𝗒𝖼𝗁 𝗋𝗈́𝗓̇𝗇𝗂 𝗌𝗂𝖾̨ 𝗈𝖽 𝗀𝗋𝖺𝖿𝗂𝗄𝗎 𝗇𝖺 𝖼𝖺ł𝗒 𝗌𝖾𝗓𝗈𝗇.

𝟲 𝗪𝗥𝗭𝗘𝗦́𝗡𝗜𝗔 - 𝗦́𝗥𝗢𝗗𝗔: 18.00 Hip hop / impro - Gorzki 18.00 Popping - Mario 19.20 High Heels - Ola Kapron 19.20 Choreo - Marynia 20.40 High Heels - Ola Kapron 20.40 Choreo - Kinga

𝟳 𝗪𝗥𝗭𝗘𝗦́𝗡𝗜𝗔 - 𝗖𝗭𝗪𝗔𝗥𝗧𝗘𝗞: 18.00 Jazz - Nikola 18.00 Choreo - Ania Assa 19.20 Waacking - Doma 19.20 Choreo - Gregory 20.40 Choreo - Łukasz


𝟴 𝗪𝗥𝗭𝗘𝗦́𝗡𝗜𝗔 - 𝗣𝗜𝗔̨𝗧𝗘𝗞: 18.00 Hip hop / impro - Gorzki 18.00 Hip Hop - Oshit 19.20 Taniec Wspołczesny - Michał 19.20 Dancehall - Ania Motorna 20.40 Hip Hop - Piotr Pi

𝟵 𝗪𝗥𝗭𝗘𝗦́𝗡𝗜𝗔 - 𝗦𝗢𝗕𝗢𝗧𝗔 14.30 Jazz - Nikola 14.30 Hip hop - Jedrek 15.30 Hip Hop - Piotr Pi 15.30 Hip Hop - Oshit 16.30 Waacking - Doma 16.30 Dancehall - Ania Motorna 17.30 Taniec Współczesny - Michał 17.30 Choreo - Gregory 18.30 Choreo - Ania Assa 18.30 Chore - Marynia 19.30 Hip Hop - Zolsky 19.30 Choreo - Kinga 20.30 Choreo - Marcin 20.30 Popping - Mario

𝗭𝗔𝗦𝗔𝗗𝗬: Koszt - 30 zł - płatność gotówką na miejscu Każdy uczestnik 𝗆𝗈𝗓̇𝖾 𝗓𝖺𝗉𝗂𝗌𝖺𝖼́ 𝗌𝗂𝖾̨ 𝗇𝖺 𝗆𝖺𝗑. 6 𝗓𝖺𝗃𝖾̨𝖼𝗂𝖺. Nie powtarzamy zajęć z jednym instruktorem. 𝖢𝗓𝗒𝗅𝗂 - 𝟥𝟢𝗓ł 𝗓𝖺 6 𝗓𝖺𝗃𝖾̨𝖼𝗂𝖺 𝗓 𝗋𝗈́𝗓̇𝗇𝗒𝗆𝗂 𝗂𝗇𝗌𝗍𝗋𝗎𝗄𝗍𝗈𝗋𝖺𝗆𝗂. 𝖫𝗂𝖼𝗓𝖻𝖺 𝗆𝗂𝖾𝗃𝗌𝖼 𝗇𝖺 𝗌𝖺𝗅𝗂 𝗃𝖾𝗌𝗍 𝗈𝗀𝗋𝖺𝗇𝗂𝖼𝗓𝗈𝗇𝖺 - 𝗄𝗍𝗈 𝗉𝗂𝖾𝗋𝗐𝗌𝗓𝗒 𝗍𝖾𝗇 𝗍𝖺𝗇́𝖼𝗓𝗒! 𝖢𝗈 𝗋𝗈𝗄𝗎 𝗃𝖾𝗌𝗍 𝖿𝗎𝗅𝗅, 𝗐𝗂𝖾̨𝖼 𝗋𝖺𝖽𝗓𝗂𝗆𝗒 𝗓𝖺𝗉𝗂𝗌𝖺𝖼́ 𝗌𝗂𝖾̨ 𝗍𝖾𝗋𝖺𝗓, 𝖺 𝗇𝗂𝖾 𝗃𝗎𝗍𝗋𝗈.

𝖭𝗂𝖾 𝗐𝗂𝖾𝗌𝗓 𝖼𝗓𝗒 𝗌𝗈𝖻𝗂𝖾 𝗉𝗈𝗋𝖺𝖽𝗓𝗂𝗌𝗓? 𝖯𝗈𝗋𝖺𝖽𝗓𝗂𝗌𝗓 𝗌𝗈𝖻𝗂𝖾 𝖯𝗈𝗆𝗈𝗓̇𝖾𝗆𝗒 𝖢𝗂 𝖽𝗈𝖻𝗋𝖺𝖼́ 𝗀𝗋𝗎𝗉𝖾̨ lub zajęcia, 𝗄𝗍𝗈́𝗋e 𝖻𝖾̨𝖽ą 𝖽𝗅𝖺 𝖢𝗂𝖾𝖻𝗂𝖾 𝗇𝖺𝗃𝗅𝖾𝗉𝗌𝗓e. 𝖭𝖺𝗌𝗂 𝗂𝗇𝗌𝗍𝗋𝗎𝗄𝗍𝗈𝗋𝗓𝗒 𝗍𝗈 𝖽𝗈𝗌́𝗐𝗂𝖺𝖽𝖼𝗓𝖾𝗇𝗂 ludzie - ich osiągnięć nie da się tu zmieścić. Po prostu top. 𝖶𝗂𝖾𝗆𝗒 𝖼𝗈 𝗋𝗈𝖻𝗂𝗆𝗒. 𝖩𝖺𝗄𝗈𝗌́𝖼́, 𝗐𝗂𝖾𝖽𝗓𝖺, 𝗉𝗋𝖺𝗐𝖽𝗓𝗂𝗐𝗒 𝗍𝖺𝗇𝗂𝖾𝖼 i fazka. 𝖮𝖼𝗓𝗒𝗐𝗂𝗌́𝖼𝗂𝖾, 𝖻𝖾̨𝖽𝗓𝗂𝖾 𝗍𝖾𝗓̇ 𝗓 𝗇𝖺𝗆𝗂 𝗈𝗉𝗂𝖾𝗄𝗎𝗇 𝗌𝗍𝗎𝖽𝗂𝖺 - 𝖥𝗅𝖺𝗆𝗂𝗇𝗀 𝖪𝗋𝗒𝗌𝗍𝗂𝖺𝗇. 𝖭𝖺𝗌𝗓 𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈𝗋 𝗂 𝗉𝗋𝗓𝗒𝗃𝖺𝖼𝗂𝖾𝗅. 𝖯𝗈𝗓𝗇𝖺𝖼𝗂𝖾 𝗀𝗈.

𝗭𝗔𝗣𝗜𝗦𝗬 𝖶𝗂𝖺𝖽𝗈𝗆𝗈𝗌́𝖼́ 𝗉𝗋𝗒𝗐𝖺𝗍𝗇𝖺 𝗇𝖺 𝖿𝖺𝗇𝗉𝖺𝗀𝖾'𝗎 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝖣𝖺𝗇𝖼𝖾 𝖲𝗍𝗎𝖽𝗂𝗈 na FB. 𝖶 𝗐𝗂𝖺𝖽𝗈𝗆𝗈𝗌́𝖼𝗂: 𝖨𝗆𝗂𝖾̨, 𝗇𝖺𝗓𝗐𝗂𝗌𝗄𝗈, 𝗆𝗂𝖺𝗌𝗍𝗈, 𝗐𝗂𝖾𝗄, 𝗇𝗋 𝗍𝖾𝗅𝖾𝖿𝗈𝗇𝗎, 𝖾-𝗆𝖺𝗂𝗅, 𝗓𝖺𝗃𝖾̨𝖼𝗂𝖺 𝗇𝖺 𝗃𝖺𝗄𝗂𝖾 𝖼𝗁𝖼𝖾𝗌𝗓 𝗌𝗂𝖾̨ 𝗓𝖺𝗉𝗂𝗌𝖺𝖼́ (𝖽𝗓𝗂𝖾𝗇́, 𝗌𝗍𝗒𝗅, 𝗂𝗇𝗌𝗍𝗋𝗎𝗄𝗍𝗈𝗋, 𝗀𝗈𝖽𝗓𝗂𝗇𝖺) 𝖭𝗉. „𝖡𝗋𝖺𝗃𝖺𝗇𝗎𝗌𝗓 𝖡ułeczka, 𝖯𝗈𝗓𝗇𝖺𝗇́,19 lat 𝗄𝗈𝗆. 𝟨𝟢𝟣 𝟢𝟣𝟨 𝟣𝟨𝟢, 𝗃𝖺𝗇𝖻𝗋𝖺𝗃𝖺𝗇𝗎𝗌𝗓@gmail.com 𝖯𝗂𝖺𝗍𝖾𝗄 - 𝗐𝖺𝖺𝖼𝗄𝗂𝗇𝗀 𝖣𝗈𝗆𝖺 𝟣𝟪.𝟤𝟢 𝖲𝗈𝖻𝗈𝗍𝖺 - 𝗁𝗂𝗉 𝗁𝗈𝗉 𝖯𝗂𝗈𝗍𝗋 𝖯𝗂 𝟣𝟫.𝟤𝟢 𝖲𝗈𝖻𝗈𝗍𝖺 - 𝖢𝗁𝗈𝗋𝖾𝗈 𝖲𝗂𝗆𝖻𝖺 𝟣𝟪.𝟢𝟢”

𝗣𝗥𝗢𝗠𝗞𝗔 𝖪𝖺𝗓̇𝖽𝗒 𝗄𝖺𝗋𝗇𝖾𝗍 𝗇𝖺 𝗓𝖺𝗃𝖾̨𝖼𝗂𝖺 𝗈𝗉𝖾𝗇 𝗓𝖺𝗄𝗎𝗉𝗂𝗈𝗇𝗒 𝗐 𝗍𝗋𝖺𝗄𝖼𝗂𝖾 𝖣𝗇𝗂 𝖮𝗍𝗐𝖺𝗋𝗍𝗒𝖼𝗁 𝗍𝗈 30% 𝗓𝗇𝗂𝗓̇𝗄𝗂! 𝖢𝖾𝗇𝗇𝗂𝗄 𝗈𝗋𝖺𝗓 𝗀𝗋𝖺𝖿𝗂𝗄 𝗋𝖾𝗀𝗎𝗅𝖺𝗋𝗇𝗒𝖼𝗁 𝗓𝖺𝗃𝖾̨𝖼́ 𝖻𝖾̨𝖽𝖺̨ 𝖽𝗈𝗌𝗍𝖾̨𝗉𝗇𝖾 𝗐 𝖼𝗂𝖺̨𝗀𝗎 𝗄𝗂𝗅𝗄𝗎 𝖽𝗇𝗂 𝗇𝖺 𝖿𝖺𝗇𝗉𝖺𝗀𝗎 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍𝖺 𝗈𝗋𝖺𝗓 𝗇𝖺 𝗇𝖺𝗌𝗓𝖾𝗃 𝗌𝗍𝗋𝗈𝗇𝗂𝖾 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗇𝖾𝗍𝗈𝗐𝖾𝗃: 𝗐𝗐𝗐.𝗉𝗈𝗂𝗇𝗍𝖽𝖺𝗇𝖼𝖾𝗌𝗍𝗎𝖽𝗂𝗈.𝗉𝗅 𝖩𝖾𝗓̇𝖾𝗅𝗂 𝗆𝖺𝗌𝗓 𝗃𝖺𝗄𝗂𝖾𝗌́ 𝗉𝗒𝗍𝖺𝗇𝗂𝖺 - 𝗌́𝗆𝗂𝖺ł𝗈, 𝗉𝗂𝗌𝗓 𝗇𝖺 𝖿𝖺𝗇𝗉𝖺𝗀𝖾 𝗅𝗎𝖻 𝖽𝗓𝗐𝗈𝗇́ 𝟨𝟫𝟩 𝟤𝟧𝟢 𝟫𝟪𝟪 - 𝖦𝗋𝖾𝗀𝗈𝗋𝗒 𝟧𝟣𝟣 𝟤𝟩𝟫 𝟥𝟤𝟥 - 𝖬𝖺𝗋𝗂𝗈

𝖶𝗂𝖽𝗓𝗂𝗆𝗒 𝗌𝗂𝖾̨ 𝗇𝖺 𝖲𝖺𝗅𝗂 !


𝖥𝖺𝗇𝗉𝖺𝗀𝖾: 𝗁𝗍𝗍𝗉𝗌://𝗐𝗐𝗐.𝖿𝖺𝖼𝖾𝖻𝗈𝗈𝗄.𝖼𝗈𝗆/𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍𝖣𝖺𝗇𝖼𝖾𝖲𝗍𝗎𝖽𝗂𝗈/

Comments


Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagĂłw
Nie ma jeszcze tagĂłw.
Podążaj za nami
  • facebook-square
  • youtube-square
  • Instagram - Black Circle
bottom of page