top of page

❐ TANIEC DLA DZIECI NABÓR 6-9 LAT POZNAŃ Point Dance Studio


❐ 𝗭𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆 𝗻𝗮 𝘇𝗮𝗷𝗲̨𝗰𝗶𝗮 𝘁𝗮𝗻𝗲𝗰𝘇𝗻𝗲 𝗱𝗹𝗮 𝗱𝘇𝗶𝗲𝗰𝗶 𝘄 𝗣𝗼𝗶𝗻𝘁 𝗗𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼!

𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍 𝗍𝗈 𝗃𝖾𝖽𝗇𝖺 𝗓 𝗇𝖺𝗃a𝖻𝖺𝗋𝖽𝗓𝗂𝖾𝗃 𝗋𝗈𝗓𝗉𝗈𝗓𝗇𝖺𝗐𝖺𝗅𝗇𝗒𝖼𝗁 𝗌𝗓𝗄𝗈́ł 𝗍𝖺𝗇́𝖼𝖺 𝗐 𝖯𝗈𝗅𝗌𝖼𝖾 𝖺 𝗄𝖺𝖽𝗋𝖺 𝗂𝗇𝗌𝗍𝗋𝗎𝗄𝗍𝗈𝗋𝗌𝗄𝖺 𝗍𝗈 𝖺𝗄𝗍𝗒𝗐𝗇𝗂 𝗇𝖺 𝗉𝗈𝗅𝗌𝗄𝗂𝖾𝗃 𝗂 𝗆𝗂𝖾̨𝖽𝗓𝗒𝗇𝖺𝗋𝗈𝖽𝗈𝗐𝖾𝗃 𝗌𝖼𝖾𝗇𝗂𝖾 𝗍𝖺𝗇𝖼𝖾𝗋𝗓𝖾, 𝖼𝗁𝗈𝗋𝖾𝗈𝗀𝗋𝖺𝖿𝗈𝗐𝗂𝖾 𝗂 𝗍𝗐𝗈́𝗋𝖼𝗒 ⭐


🙌 𝗪𝗶𝗲𝗸: 𝟲 - 𝟵 𝗹𝗮𝘁

⏲️ 𝗖𝘇𝗮𝘀 𝘁𝗿𝘄𝗮𝗻𝗶𝗮 𝘇𝗮𝗷𝗲̨𝗰́: 𝟲𝟬 𝗺𝗶𝗻

🌠 𝗞𝗶𝗲𝗱𝘆: 𝟭𝟲.𝟰𝟬 𝘄 𝘀́𝗿𝗼𝗱𝘆 𝗶 𝗰𝘇𝘄𝗮𝗿𝘁𝗸𝗶

🔴 𝖯𝗂𝖾𝗋𝗐𝗌𝗓𝖾 𝗓𝖺𝗃𝖾̨𝖼𝗂𝖺 𝗌𝖺̨ 𝗱𝗮𝗿𝗺𝗼𝘄𝗲 - 𝗆𝗈𝗓̇𝗇𝖺 𝗌𝗉𝗋𝖺𝗐𝖽𝗓𝗂𝖼́ 𝗃𝖺𝗄 𝖽𝗓𝗂𝖾𝖼𝗄𝗈 𝖼𝗓𝗎𝗃𝖾 𝗌𝗂𝖾̨ 𝗇𝖺 𝗓𝖺𝗃𝖾̨𝖼𝗂𝖺𝖼𝗁 𝗍𝖺𝗇𝖾𝖼𝗓𝗇𝗒𝖼𝗁. Grupa 𝗋𝗎𝗌𝗓𝖺 w środę 𝟣𝟥 𝗐𝗋𝗓𝖾𝗌́𝗇𝗂𝖺, 𝖺 𝗇𝖺𝖻𝗈́𝗋 𝖽𝗈 𝗀𝗋𝗎𝗉𝗒 𝗍𝗋𝗐𝖺 𝗉𝗋𝗓𝖾𝗓 𝖼𝖺ł𝗒 𝗐𝗋𝗓𝖾𝗌𝗂𝖾𝗇́.𝗭𝗮𝗷𝗲̨𝗰𝗶𝗮 𝘁𝗮𝗻𝗲𝗰𝘇𝗻𝗲 𝗱𝗮 𝗱𝘇𝗶𝗲𝗰𝗶 𝘄 𝗣𝗼𝗶𝗻𝗰𝗶𝗲 𝘁𝗼:


🔸 𝗥𝗢𝗭𝗚𝗥𝗭𝗘𝗪𝗞𝗔 𝗓𝖺𝗐𝗂𝖾𝗋𝖺𝗃𝖺̨𝖼𝖺 𝖼́𝗐𝗂𝖼𝗓𝖾𝗇𝗂𝖺 𝗄𝗈𝗈𝗋𝖽𝗒𝗇𝖺𝖼𝗒𝗃𝗇𝖾 𝗂 𝗋𝗒𝗍𝗆𝗂𝖼𝗓𝗇𝖾, 𝗎𝗆𝗎𝗓𝗒𝗄𝖺𝗅𝗇𝗂𝖺𝗃𝖺̨𝖼𝖾, 𝗓𝖺𝖻𝖺𝗐𝗒 𝗋𝗎𝖼𝗁𝗈𝗐𝖾.


🔸 𝗡𝗔𝗨𝗞𝗔 𝗞𝗥𝗢𝗞𝗢́𝗪 𝗋𝗈́𝗓̇𝗇𝗒𝖼𝗁 𝗍𝖾𝖼𝗁𝗇𝗂𝗄 𝗍𝖺𝗇𝖾𝖼𝗓𝗇𝗒𝖼𝗁 𝗈𝗋𝖺𝗓 ł𝖺̨𝖼𝗓𝖾𝗇𝗂𝖾 𝗂𝖼𝗁 𝗐 𝗉𝗋𝗈𝗌𝗍𝖾, 𝗄𝗋𝗈́𝗍𝗄𝗂𝖾 𝗌𝖼𝗁𝖾𝗆𝖺𝗍𝗒, 𝗄𝗍𝗈́𝗋𝖾 𝗐𝗋𝖺𝗓 𝗓 𝖼𝗓𝖺𝗌𝖾𝗆 𝖼𝗈𝗋𝖺𝗓 𝖻𝖺𝗋𝖽𝗓𝗂𝖾𝗃 𝗋𝗈𝗓𝖻𝗎𝖽𝗈𝗐𝗎𝗃𝖾𝗆𝗒.


🔸 𝗖́𝗪𝗜𝗖𝗭𝗘𝗡𝗜𝗔 𝗥𝗢𝗭𝗖𝗜𝗔̨𝗚𝗔𝗝𝗔̨𝗖𝗘 𝗉𝗈𝗉𝗋𝖺𝗐𝗂𝖺𝗃𝖺̨𝖼𝖾 𝗓𝖺𝗄𝗋𝖾𝗌 𝗋𝗎𝖼𝗁𝗎, 𝗀𝗂𝖻𝗄𝗈𝗌́𝖼́ 𝗈𝗋𝖺𝗓 𝗌́𝗐𝗂𝖺𝖽𝗈𝗆𝗈𝗌́𝖼́ 𝖼𝗂𝖺ł𝖺.


🔸 𝖹𝖺𝗃𝖾̨𝖼𝗂𝖺 𝖽𝗅𝖺 𝗇𝖺𝗃𝗆ł𝗈𝖽𝗌𝗓𝗒𝖼𝗁 𝗍𝗈 𝗇𝗂𝖾 𝗍𝗒𝗅𝗄𝗈 𝗍𝖺𝗇𝗂𝖾𝖼 - 𝖽𝗓𝗂𝖾𝖼𝗂 𝖼́𝗐𝗂𝖼𝗓𝖺̨ 𝗉𝖺𝗆𝗂𝖾̨𝖼́ 𝗋𝗎𝖼𝗁𝗈𝗐𝖺̨, 𝗋𝗈́𝗐𝗇𝗈𝗐𝖺𝗀𝖾̨, 𝗎𝗆𝗂𝖾𝗃𝖾̨𝗍𝗇𝗈𝗌́𝖼́ 𝗄𝗈𝗇𝖼𝖾𝗇𝗍𝗋𝖺𝖼𝗃𝗂 𝗈𝗋𝖺𝗓 𝗉𝗋𝖺𝖼𝗒 𝗐 𝗀𝗋𝗎𝗉𝗂𝖾.


𝖯𝗈𝖽𝖼𝗓𝖺𝗌 𝗓𝖺𝗃𝖾̨𝖼́ 𝗇𝖺 𝗌𝖺𝗅𝗂 𝗉𝗋𝗓𝖾𝖻𝗒𝗐𝖺𝗃𝖺̨ 𝗍𝗒𝗅𝗄𝗈 𝗎𝖼𝗓𝖾𝗌𝗍𝗇𝗂𝖼𝗒 𝗓𝖺𝗃𝖾̨𝖼́ 𝗈𝗋𝖺𝗓 𝗂𝗇𝗌𝗍𝗋𝗎𝗄𝗍𝗈𝗋 aby dzieci mogły skupić się podczas zajęć. 𝖶 𝗍𝗋𝖺𝗄𝖼𝗂𝖾 𝗈𝖽𝖻𝗒𝗐𝖺 𝗌𝗂𝖾̨ 𝗍𝖾𝗓̇ 𝗄𝗋𝗈́𝗍𝗄𝖺 𝟦-𝟧 𝗆𝗂𝗇𝗎𝗍𝗈𝗐𝖺 𝗉𝗋𝗓𝖾𝗋𝗐𝖺.


𝖹𝖺𝗃𝖾̨𝖼𝗂𝖺 𝗉𝗋𝗈𝗐𝖺𝖽𝗓𝗂 𝖠𝗇𝗂𝖺 𝖠𝗌𝗌𝖺 ✨❐ 𝗞𝗶𝗺 𝗷𝗲𝘀𝘁𝗲𝘀́𝗺𝘆 𝗶 𝗰𝗼 𝗿𝗼𝗯𝗶𝗺𝘆 - 𝗺𝗼𝘇̇𝗻𝗮 𝘀𝗽𝗿𝗮𝘄𝗱𝘇𝗶𝗰́ 𝘁𝘂𝘁𝗮𝗷 ❐

🔗 𝗁𝗍𝗍𝗉𝗌://𝗂𝗇𝗌𝗍𝖺𝗀𝗋𝖺𝗆.𝖼𝗈𝗆/𝗉𝗈𝗂𝗇𝗍_𝖽𝖺𝗇𝖼𝖾_𝗌𝗍𝗎𝖽𝗂𝗈?𝗂𝗀𝗌𝗁𝗂𝖽=𝖮𝖦𝖰𝟧𝖹𝖣𝖼𝟤𝖮𝖣𝗄𝟤𝖹𝖠==


𝖶𝗌𝗓𝖾𝗅𝗄𝗂𝖾 𝗂𝗇𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝖼𝗃𝖾 𝗂 𝗉𝗒𝗍𝖺𝗇𝗂𝖺 𝗉𝗋𝗈𝗌𝗂𝗆𝗒 𝗄𝗂𝖾𝗋𝗈𝗐𝖺𝖼́ 𝖽𝗈:

𝖦𝗋𝖾𝗀𝗈𝗋𝗒 – 𝟨𝟫𝟩𝟤𝟧𝟢𝟫𝟪𝟪

𝖬𝖺𝗋𝗂𝗎𝗌𝗓 – 𝟧𝟣𝟣𝟤𝟩𝟫𝟥𝟤𝟥𝖹𝖺𝗉𝗋𝖺𝗌𝗓𝖺𝗆𝗒 𝗇𝖺 𝗓𝖺𝗃𝖾̨𝖼𝗂𝖺

𝖯𝗈𝗓𝖽𝗋𝖺𝗐𝗂𝖺𝗆𝗒 𝖤𝗄𝗂𝗉𝖺 𝖯𝗈𝗂𝗇𝗍𝖺

𝗐𝗐𝗐.𝗉𝗈𝗂𝗇𝗍𝖽𝖺𝗇𝖼𝖾𝗌𝗍𝗎𝖽𝗂𝗈.𝗉𝗅
Commentaires


Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Nie ma jeszcze tagów.
Podążaj za nami
  • facebook-square
  • youtube-square
  • Instagram - Black Circle
bottom of page